Franse Taal.org

franse slang. Bovendien, vind je andere handige hulpbronnen vinden over het frans, zoals woorden, scholen, franse literatuur en meer

Franse Slang

Franse slang (lŽargot in het Frans) is een hele informele vorm van Frans. Het moet niet gebruikt worden in een formele situatie waar beleefdheid en goede manieren vereist zijn. Maar met goede vrienden, in een relaxte sfeer, kan je het gebruiken om een taalkundig sociale sfeer te creëren. Maar pas op, niet iedereen heeft het zelfde idee bij lŽargot. Sommige mensen gebruiken het elke dag, anderen zullen het in het algemeen vermijden.

Verlan

Verlan is een vorm van Franse slang dat wordt gecreërd door het spelen met de lettergrepen. Verlan wordt ook echt gesproken in Frankrijk, vele woorden ervan zijn zo alledaags geworden dat ze ook in het gewone Frans worden gebruikt.

Verlan is gecreërd om te dienen als een geheime taal, een manier voor mensen (vooral de jeugd, drugs gebruikers en misdadigers) om vrijuit te communiceren in het bijzijn van autoriteiten (ouders, politie). Omdat veel van het verlan zo is ingeburgerd in het Frans, blijft verlan zich telkens ontwikkelen - soms worden woorden ook " her-verland".

Om een woord te "verlaniseren", hoef je het alleen maar in lettergrepen te verdelen, omdraaien, en het woord weer in elkaar zetten. Om de juiste uitspraak te behouden, ondergaan verlaniseerde woorden vaak wat spellings aanpassingen. Onnodige letters worden weggelaten terwijl andere worden toegevoegd om de uitspraak logisch te maken. Er zijn geen echte regels voor; het is alleen iets om bewust van te zijn. Niet ieder woord kan of zou verlaniseerd moeten worden; verlan wordt alleen gebruikt om woorden te beklemtonen of de betekenis van de woorden te verbergen.

Als we naar het woord lŽenvers kijken, wat omkeren betekend, en het in twee lettergrepen verdelen krijgen we lŽen en vers. Keer ze om, maar er een woord van en pas dan de spelling aan: lŽenvers...lŽen vers...vers lŽen...verslŽen...verslen...verlen...verlan Dus, nu kan je zien dat verlan lŽenvers is uitgesproken als lŽenvers (omkeren, omgekeerd uitgesproken)

De meeste woorden met maar een lettergreep worden meestal gewoon omgekeerd uitgeproken. Fou...ouf Cool...looc